Tết nhảy lửa người Dao Đỏ ở Sa Pa

– Thời gian: Ngày 1, 2 tết Nguyên đán

– Địa điểm: Trong nhà ông trưởng họ

– Nét đặc thù: Tắm tượng tổ tiên bằng gỗ, nhảy đồng, múa các điệu múa võ, đi săn bắn, đi bắt ba ba, làm một số trò ma thuật.