Lễ hội Xòe người Tày – Bắc Hà

  • Thời gian: Ngày mùng 5 tháng Giêng.
  • Địa điểm: Tại Tà Chải, Bắc Hà.
  • Cầu cho mùa màng tươi tốt, thóc gạo đầy nhà.