Hội Gàu tào của người Hmông

– Thời gian: Từ ngày mồng 3 đến ngày mồng 5 tháng giêng

– Địa điểm: Khu đồi thoai thoải gần làng

– Cầu con, cầu mệnh, hát “Chù Gàu tào”, thi bắn súng, bắn nỏ, múa khèn, múa võ, luyến ái,…